samen goed bezig!

De eenvoudigste manier om de maatschappij een handje te helpen!

Issy is een initiatief ontstaan vanuit Voedselbanken Nederland, ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding voor Voedselbanken Nederland was de toenemende noodzaak om met name jongere vrijwilligers te vinden voor hun werkzaamheden.

Vanuit het groeiende besef dat 'de vrijwilliger van nu' een ander profiel heeft dan de traditionele vrijwilliger die een langdurige samenwerking aangaat met Voedselbanken Nederland, is gezocht naar een manier om beter aan te sluiten bij de belevingswereld en het profiel van de jonge potentiële vrijwilligers. Hierbij werd al snel de conclusie getrokken dat de vrijwilliger van 'niemand' is. De burger besluit zelf of en zo waar men tijd beschikbaar stelt om vrijwilligerswerk doet. Dit heeft ervoor gezorgd dat de stichting is opgericht om een onafhankelijke partij te zijn die hulpmiddelen beschikbaar stelt voor alle burgers die vrijwilligerswerk willen doen en alle maatschappelijke organisaties die vrijwilligers zoeken.


The Innovation Playground heeft deze innovatie in samenwerking met de Voedselbanken Nederland ontwikkeld. Samen werken we aan een maatschappij die zich inzet voor een andere.  


Working on the future with voedselbanken.nl 

“Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben. 


DE STARTUP

Samen goed bezig!
Het maakt niet uit hoe je agenda eruit ziet. Iedereen kan een beetje tijd inzetten voor een ander. En als we dat met heel veel mensen doen kunnen we veel mensen helpen.

Download onze app en maak in drie stappen een profiel aan op Issy. Na het aanmaken van het profiel kun je aangeven welke tijd je beschikbaar bent, waarin je goed bent en wat je graag zou willen doen voor een ander.  


Wij zoeken hulp!

Issy staat in de kinderschoenen en heeft nog een lange weg te gaan. Omdat Issy ook een vrijwilligersorganisatie is kunnen we alle hulp gebruiken. Alle hulp is welkom. Wil je ons helpen vul dan onderstaand formulier en geef aan waarmee je ons kan helpen.