Als je snel wilt gaan,
ga dan alleen

ALS JE VER WILT KOMEN,
GA DAN SAMEN

Onze innovatie methodiek
de Moonshot Innovaties

Meer dan 25 jaar innovatie gebundeld in een eigen methodiek

Innovatie zit in ons DNA verweven! Het is een term die de samenleving voortstuwt en op diverse manieren wordt toegepast om vooruitgang te boeken. Toch is vooruitgang door innovatie geen vanzelfsprekendheid. Het was in 2012 dat Mike van Rijswijk, geplaagd door frustratie, besloot het anders aan te pakken. Ondanks talloze pogingen om innovatie binnen bestaande organisaties te stimuleren, bleef het resultaat vaak beperkt tot een sprankje hoop binnen een gedreven team. Hij ervoer dat innovaties vooral werden tegengehouden door interne struikelblokken zoals cultuurverschillen, het gebrek aan betrokkenheid, ego's, vastgeroeste gewoonten en voortdurende veranderingen in leiderschap.


Voor iemand wiens kern bestaat uit een passie voor innovatie, is het bijzonder frustrerend als deze innovaties nooit het daglicht zien. Het was deze frustratie die Mike ertoe bracht om het op een andere manier aan te pakken. Dit leidde in 2014 tot de ontwikkeling van onze eigen innovatiemethodiek: de Moonshot Innovaties. 


Hoewel Mike de oorsprong en initiatiefnemer van deze methodiek was, kon hij dit niet alleen realiseren. Samen met een diverse groep van stakeholders, waaronder leidinggevenden, teamleden en externe partners, hebben we gezamenlijk de innovatiemethodiek verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de methodiek breed gedragen werd en succesvol kon worden toegepast in onze organisatie.


Moonshot Innovaties zijn geïnspireerd door de ambitieuze doelen van het Apollo-programma van NASA, waarbij het streven naar de maan niet alleen een wetenschappelijk hoogtepunt was, maar ook een symbool van menselijke prestatie en doorzettingsvermogen. In dezelfde geest hebben Moonshot Innovaties tot doel om ambitieuze, radicale doelen na te streven die buiten de grenzen van het gangbare liggen. Dit gaat verder dan simpelweg verbeteringen aanbrengen in bestaande systemen; het gaat om het betreden van onbekend terrein en het zoeken naar oplossingen voor de meest uitdagende problemen.


Door middel van Moonshot Innovaties streven we naar een cultuur van grensverleggende denkers, waarbij we het onmogelijke mogelijk maken en onze visie op de toekomst vormgeven. We geloven dat door deze aanpak de meest baanbrekende en levensveranderende innovaties tot stand kunnen komen.


De innovatie methodiek van The Innovation Playground is ontwikkeld op basis van eigen ervaring op het gebied van innovatie vanuit verschillende gebieden. Dit doen we al meer dan 25 jaar met veel passie en plezier. In deze 25 jaar hebben we als innovators veel geleerd. We hebben onze krachten, kennis en ervaringen gebundeld en dit omgezet in een eigen innovatie methodiek: de Moonshot innovaties. Hierin staat de bescherming van de innovatie, gewoon doen en samen bouwen centraal.fase 1

Een visionaire blik, kennis en verbeelding is het recept om een kijkje te nemen in de toekomst.  Drie ingrediënten die zorgen voor “Innovatie”. In de omgeving van The Innovation Playground mixen we deze drie ingrediënten van innovatie en creëren we een blik in de toekomst met als doel om deze toekomst “nu” te maken.

In deze fase voegen we de kennis en verbeelding van de co-creatie partner er aan toe en mixen dat tot een innovatiedoel voor de toekomst die past in de branche/richting/behoefte van de co-creatie partner. Als het innovatiedoel duidelijk is gaat het team van IPG ermee aan de slag om te onderzoeken of dit haalbaar is binnen de kaders van fase 2; het uitwerken van een Proof of Concept (PoC).

In dit onderzoek kijkt het team ook naar andere mogelijkheden, bestaande mogelijkheden, concurrentie en zal er een budget bepaling gemaakt worden. Dit wordt gedaan met een vooruitziende blik. We streven erna om niet iets te maken wat nu mogelijk is maar wat in de toekomst wenselijk is. Hier dagen we niet ons zelf uit maar ook onze co-creatie partner.

fase 2

Gewoon doen!

Daar gaat het in fase 2 om. We geloven in het innovatiedoel en dan is het zaak om het gewoon te doen en niet groter te maken dan het is. Ook dat is een kunst want we zijn allemaal snel geneigd om alles 100% af te maken voordat we het gevoel hebben dat we kunnen starten. Dat is in deze tijd niet meer mogelijk. Wachten is achteruitgang en in de snelheid waarin onze maatschappij zich ontwikkeld rent iemand je zo voorbij.

Wij geloven namelijk niet dat we als enige zo’n innovatiedoel kunnen bedenken. Er zullen meerdere mensen zijn die met deze behoefte rondlopen. Het is de kunst van het DOEN en snel aan de wereld laten zien dat het kan!  Ook al is het product/dienst dan nog niet 100% klaar om in gebruik te nemen. Dat is in deze fase niet relevant.

Fase 3

Omdat de focus ligt op de toekomst, maken we een stap die overstijgt aan de huidige inrichting van de werkzaamheden en visie in de maatschappij. Dit betekend dat er ook gewerkt moet worden aan draagvlak en vertrouwen in de visie die het team heeft. Denk bijvoorbeeld aan “privacy en ethiek”. Twee zaken die tijd nodig hebben. Zeker als de kern van het innovatiedoel hiermee te maken heeft. En we leven in een digitaal tijdperk dus dit zal in 90% van de gevallen onderdeel zijn van de verschillende uitdagingen die we samen tegen komen.

Fase 3 en 4 zijn de meest intensieve fases en zijn sterk afhankelijk van de keuzes die we samen met onze co-creatie partner maken. Gaan we verder als fase 2 is gelukt? Gaan we dan eerst een nog verder testen maar dan specifiek met een doelgroep? Of gaan we zowel testen en meteen implementeren? Gaan we er een startup van maken of niet?


Alles in deze fase staat in het teken van verdere groei van de innovatie. 


Ga je mee?

Ben je ook op zoek naar wat de toekomst je brengt. Neem dan de stap om dit samen met ons te doen.
Wij geloven namelijk dat samenwerken de beste weg is om je voor te bereiden op de toekomst.
Ons team staat voor je klaar. Vul onderstaand formulier en wij gaan kijken wat we voor je kunnen doen.