IN DE NABIJE TOEKOMST...

Bouwen robots zichzelf en krijgen ze steeds meer menselijke eigenschappen. Tegelijkertijd krijgt de mens steeds

meer eigenschappen van een robot. We krijgen protheses die aangestuurd worden door onze hersenen en we

kunnen straks ons geheugen ‘bijchippen’. Gaat dit echt gebeuren? En welke (ethische) vragen roept dat op?

En wat betekent dit voor onze toekomst?


In dit alles overstijgende boek geeft futuroloog Mike van Rijswijk inzicht in de ontwikkelingen die de wereld zoals

wij die kennen totaal zullen transformeren. Hij maakt het onvoorstelbare, voorstelbaar en het onbegrijpelijke,

begrijpelijk. Op overtuigende wijze voorspelt hij:

  • Dat wij in de toekomst een robot als huisvriend hebben
  • We vliegend naar ons kantoor van de toekomst gaan.
  • Hoe onze keukens transformeren naar zelfdenkende en vers kokende robots.
  • Dat mensen steeds vaker chips zullen implanteren om zo sterker, slimmer of een beter geheugen te krijgen.
  • Dat er nieuwe relatievormen ontstaan tussen mens en robots.
  • We een nieuwe fase in gaan van e-commerce waarin digitaal geld de scepter zal zwaaien
  • En nog veel meer...


Naast het voorspellende karakter, biedt Mensen worden robots, robots worden mensen een kraakhelder en

begrijpelijk overzicht van de vele, complexe innovaties die wereldwijd gaande zijn. Dit boek is voor iedereen bij wie

het duizelt maar wil weten hoe de digitalisering in de nabije toekomst eruitziet. Daarmee is Mensen worden robots,

robots worden mensen een must-read voor iedereen die wil weten hoe zijn toekomst eruitziet.


Althans dat vinden de relaties van ons na het lezen van het "manuscript" van het boek. Om een juiste indruk te krijgen wat het boek de samenleving kan brengen hebben we uit verschillende hoeken van de samenleving een aantal relaties gevraagd om als referentielezer het boek te lezen voor dat het uit komt.

Lees hier onder alle reacties


Caro Verlaan

Senior manager Langdurige zorg (Wlz) 

Wie zou het boek moeten lezen?

Iedereen zou dit moeten lezen. Om te snappen wat er allemaal gebeurt, om keuzes te kunnen maken in wat we wel willen en wat niet. We houden dit niet tegen maar in plaats van het over ons heen te laten komen zouden we het positief moeten omarmen en keuzes moeten maken. Het lezen van dit boek kan daarbij helpen.

Wat heeft het boek je gebracht na het lezen ervan?

Het was deels een hernieuwde kennismaking met de materie (ik heb immers twee keer een bijeenkomst met jou mogen bijwonen)  maar hier en daar ging het  ook wat dieper op de materie in. Ik vond het plezierig om bepaalde onderwerpen die wat verder van mij af staan, 2x te kunnen lezen om het wat beter te snappen. Mijn enthousiasme voor het onderwerp is nog net zo groot maar ik realiseer me nu nog meer dat er naast kansen ook risico’s aan verbonden zijn. En ook is de vraag bij mij ontstaan hoe wij deze kansen geïmplementeerd krijgen in de zorg. In theorie: als we alles zouden toepassen wordt een van de grootste uitdagingen van de zorg, het tekort aan arbeidskrachten, goeddeels opgelost. Willen we dat? Kunnen we dat? Wat is dan nodig? Interessante vragen wat mij betreft die nog niet of nauwelijks gesteld worden.  Ik ben nog net zo enthousiast over het onderwerp en ben (nog meer)  aan het denken gezet  hoe hierover het goede gesprek te kunnen voeren in de zorg.Marc van Venrooij

Head of Digital Marketing & Innovation

"Een duidelijke opsomming van alle belangrijke technologische ontwikkelingen die ons leven nu en  in de toekomst sterk zullen veranderen. Met dit boek ben je weer helemaal bij en weet je ook wat al die technologische ontwikkelingen voor jezelf en onze maatschappij kunnen inhouden in de toekomst. Vooral het sociale en menselijke aspect is hierin van groot belang. Dat brengt dit boek ook mooi naar voren met duidelijke voorbeelden."

Patricia Alblas

Senior Marktmanager

"Ik denk dat een boek is waarmee je met of zonder voorkennis van de verschillende nieuwe technologische ontwikkelingen kan beginnen met nadenken over wat het voor jou als mens en voor jouw organisatie kan gaan betekenen. Het triggert de creativiteit. Als veel mensen in de organisatie dit boek zouden lezen zorgt dit vast en zeker voor beweging en ontwikkeling. Voor iedereen die interesse heeft in de nieuwe technologieën of die er “iets” mee moet. Met dit boek maak je een vliegende start :)"


heb je een vraag?

Waar kunnen we je mee helpen?