ehealth-as-a-service

Wat is de impact als IoT (internet of things) echt doet waar het voor staat in de zorg? 

Hoe zou je de zorg kunnen inrichten als "techniek" zichzelf aanpast zonder tussenkomst van een mens? Een uitgangspunt waar The Innovation Playground graag mee aan de slag gaat. Want wat zou de impact zijn als zorgmedewerkers zelf kunnen bepalen welke techniek men kan inzetten en deze ook daadwerkelijk op een eenvoudige manier zelf kan beheren en aansturen. Samen met Livesafe en GGZ Oost Brabant zijn we deze uitdaging aan gegaan om de impact te onderzoeken van deze manier van zorg verlenen. 


eHealth-as-a-service

Als we anno 2021 kijken naar de manier waarop "slimme devices" ingezet worden binnen de zorg dan staat dat nog mijlen ver van de gedachte dat "devices" zichzelf aanpassen op basis van live gedrag van zorgmedewerkers of cliënten. Hierin steekt Livesafe met hun “eHealth-as-a-service” oplossing met kop en schouder boven uit ten opzichten van alle bestaande mogelijkheden. Hun oplossing en visie staat haaks op alle huidige oplossingen binnen de zorg. Voor The Innovation Playground het perfecte platform dit onderzoek mee te starten.  


GGZ Oost Brabant

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van start gegaan. De nieuwe wet regelt de rechten van mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze rechten van de mens op het gebeid van zorg en dwang vraagt om nieuwe manier van de inrichting van de huidige zorg. Hierin dient de focus te liggen op de beste individuele invulling van een client met de beste vrijheden die hierbij passen. 


The Innovation Playground, Livesafe en GGZ Oost Brabant zijn de uitdaging aangegaan om deze individuele invulling van een client in te richten met “eHealth-as-a-service” oplossingen. 

Onder de naam “Optimale vrijheid” gaan we middels een 8 tal pilots onderzoeken hoe het werkt als een “zorgmedewerker” samen met de “client” kan bepalen welke vrijheid het beste past en hoe we deze vrijheid kunnen bieden met de inzet van “slimme devices die zichzelf kunnen aanpassen als dat nodig is”. 


Het unieke zit hem niet in de “technische” oplossingen. De innovatie zit in het feit dat een zorgmedewerker tijdens de behandel gesprekken met de client de techniek automatische aanstuurt zonder dat daar een technische dienst of leverancier aan te pas komt. Maar ook andersom. Als de “techniek” niet doet waar de behoefte van de vrijheid van de client ligt dan wordt die niet ingezet. Dan moet de “techniek” aangepast worden en niet het zorgproces of de zorgbehoefte. 


Een bijzonder project waarmee we eind 2021 mee zijn gestart en die we begin 2023 afronden.


Working on the future with GGZ OOST BRABANT

We bieden excellente specialistische GGZ aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We ondersteunen hen bij herstel en het bevorderen van participatie. Met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doen we door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. We leveren zorg, die je je eigen familie en naasten gunt: veilig en mensgericht.livesafe

eHealth-as-a-service zoals het hoort!

De digitalisering van de zorg is uitdagend en complex. Toch hoeft dit niet het geval te zijn als je complexe omgevingen eenvoudig maakt en ervoor zorgt dat iedereen dit ook begrijpt en ermee kan werken. 


Met dit uitganspunt heeft Livesafe speciaal voor de zorg een eHealth-as-a-service oplossing ontwikkeld waarmee elke zorgmedewerker mee aan de slag kan. Hiermee kan een zorgmedewerker zelf verschillende eHealth oplossingen aansturen en inzetten wanneer dit nodig is voor cliënten. Wil jij dit ook neem dan contact op met Livesafe. 


wil je meer informatie

Alle uitkomsten en ervaringen delen wij graag met organisaties en instanties die hier interesse in hebben. Wil je meer informatie over dit project en/of zou je dit zelf ook willen inzetten vul dan onderstaand formulier is. We zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen.