de vergeten maaltijd


Wat zijn de effecten van lekker eten en drinken op het welzijn van ouderen met dementie? Deze onderzoeksvraag staat centraal bij het project: de vergeten maaltijd.


De gevolgen van voeding op de fysieke toestand van ouderen met dementie is vaker onderzocht, maar de gevolgen voor het welzijn niet. Lekker eten en drinken dragen in belangrijke mate bij aan welzijn, maar zijn ook lastig door lichamelijke en geestelijke problemen. Daarom onderzoekt dit team nieuwe voedingsconcepten en innovatieve interventies. Ook willen ze ervoor zorgen dat eten en drinken een centrale rol krijgen in de dagelijkse zorg voor dementerende ouderen.


Eetomgeving aanpassen

Het multidisciplinaire team zoomt bij het zoeken naar oplossingen vooral in op de mens zelf. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of de eetomgeving aangepast kan worden aan de individuele behoefte van een oudere, waardoor zijn eetlust verbetert. Denk aan virtueel tafelen met familie en vrienden.


Working on the future with WUR

To explore the potential of nature to 
improve the quality of life 


Dat is de missie van Wageningen University & Research. Onze ruim 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen werken in ons domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.


heb je een vraag?

Issy staat in de kinderschoenen en heeft nog een lange weg te gaan. Omdat Issy ook een vrijwilligersorganisatie is kunnen we alle hulp gebruiken. Alle hulp is welkom. Wil je ons helpen vul dan onderstaand formulier en geef aan waarmee je ons kan helpen.